REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE PKD GAJ LABERIJE

Zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti redovna skupština će se održati telefonski. Materijale možete preuzeti ispod ove objave, a upute ćete dobiti SMS porukom.

Teme:

1. Izvješće o radu udruge za 2019.g.,

2. Plan rada za 2020. g.,

3. Izvješće Nadzornog odbora,

4. Razno

 

Radni materijali za skupštinu:

1. Izvješće o radu udruge za 2019.g.,

IZVJEŠTAJ O RADU  UDRUGE

PKD „ GAJ LABERIJE“ ZA 2019. GODINU

U 2019. godini nastavili smo sa bogatom paletom programa vezanim za stelu Gaja Laberija. Svi programi usmjereni su o relevantnim činjenicama  kulturnog fenomena kojeg posjeduje grad Sinj. Naše djelovanje odnosi se na područje Republike Hrvatske. Svi programi su bogato popraćeni nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima. Naglasak na  uspješnost rada udruge u 2019.g. je da je manifestaciju u Sinju Hrvatska turistička zajednica na svojim web stranicama objavila  kao važno događanje za Republiku Hrvatsku. Zatim smo bili kod Državnog tajnika pri Ministarstvu turizma prezentirali projekt Hrvatska kolijevka nogometa te metodologiju realizacije projekta. Možemo zaključiti da nakon 15 godišnjeg rada imamo zavidne rezultate i da je događanje u Sinju postalo nezaobilazan događaj.

 

Programi, projekti i aktivnosti koje smo odradili u 2019 i ostale aktivnosti:

1.     Kultura u centru Radionice za EU projekt sa udrugom MI iz Splita.

2.     Radni sastanak: Prezentacija projekta kod Državnog  tajnika pri Ministarstvu turizma.

3.     Partneri u turističkoj turi TZ grada Sinja:  Upoznaj svoju Zemlju

4.     Partneri u  projektu vrtića:  Dijete turistički vodič u svom gradu

5.     Prezentacija na 14. Sajmu pršuta u Sinju

6.     Radionica: Samo nam je nebo granica – filmski scenariji i snimanje filma – Kolijevka nogometa

7.     Partneri u projektu OŠ U Sinju i Trilju: Kolijevka nogometa izazov turizmu Triljskog kraja

8.     Projekt Dan Zajedništva, ponosa i sreće na incjativu Zlatka Dalića izbornika reprezentacije RH

9.     Dani Antike „Utakmica Delmata i Rimljana“ u Sinju

10.  Prezentacija na Sajmu sela u Sinju

11.  Rad u Uredu
12.  Skladišni poslovi
13.  Terenski poslovi
14.  Marketing
15.  Knjigovodstveni poslovi

2. Plan rada za 2020. g.,

PLANIRANI PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU:

PROJEKT, ELEMENTI PROJEKTA, KALENDAR DOGAĐANJA I PLANIRANI FINANCIJSKI TROŠAK:

 

RB NAZIV PROGRAMA OPIS PROGRAMA VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE TROŠKOVNIK
 1  UPOZNAJ SVOJU ZEMLJU  TURISTIČKA TURA SIJEČANJ,

GRAD SINJ

 1.000,00 KUNA
 2.  DIJETE TURISTIČKI VODIĆ U SVOM GRADU  UČENJE I UPOZNAVANJE NAJMLAĐEG UZRASTA DJECE SA KULTURNIM ZNAMENITOSTIMA GRADA SINJA I TRILJA.  POSLIJE UČENJA I UPOZNAVANJA DJECA OBNAŠAJU FUNKCIJU TURISTIČKOG VODIĆA  TRAVANJ I SVIBANJ, GRAD SINJ I TRILJ  3.000,00 KUNA
 3.  15.SAJAM PRŠUTA  PREZENTACIJA PROJEKTA HRVATSKA KOLIJEVKA NOGOMETA KROZ PROPAGANDNE MATERIJALE  TRAVANJ, GRAD SINJ  1.500,00 KUNA
 4.  NAĐI ŠKRINJU TKO JE GAJ LABERIJE  UPOZNAVANJE POVIJESTI SVOGA GRADA KROZ KULTURNO POVIJESNE SPOMENIKE I OSOBE KOJE SU OSTAVILE SVOJ TRAG NAMJENJENOG OSMOŠKOLSKOM UZRASTU DIJECE  SVIBANJ, GRAD SINJ  15.000,00 KUNA
5. SAJAM BRANITELJSKIH ZADRUGA PREZENTACIJA PROJEKTA HRVATSKA KOLIJEVKA NOGOMETA KROZ PROPAGANDNE MATERIJALE SVIBANJ, GRAD SPLIT 3.000,00 KUNA
 6.  AQVA FEST  UTAKMICA DELMATA I RIMLJANA  LIPANJ, VARAŽDINSKE TOPLICE  35.000,00 KUNA
 7.  RIMSKA NOĆ U NARONI  UTAKMICA DELMATA I RIMLJANA  SRPANJ, METKOVIĆ  12.000,00 KUNA
 8.  TURISTIČKO OŽIVLJAVANJE VRLIČKE KALE  OŽIVLJAVANJE VRLIČKE ULICE U KOJOJ SE NALAZI STELA GAJA LABERIJA KROZ ANTIČKE PROGRAME KOJI ĆE IMATI I EDUKATIVNI, ZABAVNI I GOSPODARSKI  UČINAK  SRPANJ I KOLOVOZ, GRAD SINJ  80.000,00 KUNA
 9.  DAN ANTIKE UTAKMICA DELMATA I RIMLJANA  MANIFESTACIJA O PRIKAZU NASTANKA NOGOMETA SA BOGATIM ANTIČKIM PROGRAMIMA  SRPANJ, GRAD SINJ  50.000,00 KUNA
10. DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI PREZENTACIJA PROJEKTA HRVATSKA KOLIJEVKA NOGOMETA KROZ PROPAGANDNE MATERIJALE KOLOVOZ, GRAD KNIN 4.000,00 KUNA
 11.  SAJAM SELA  PREZENTACIJA PROJEKTA HRVATSKA KOLIJEVKA NOGOMETA KROZ PROPAGANDNE MATERIJALE  KOLOVOZ, GRAD SINJ  1.500,00 KUNA
 12.  DANI DIOKLECIJANA  UTAKMICA DELMATA I RIMLJANA  KOLOVOZ , GRAD SINJ  15.000,00 KUNA
13.  SAJAM MOGUĆNOSTI  PREZENTACIJA PROJEKTA HRVATSKA KOLIJEVKA NOGOMETA KROZ PROPAGANDNE MATERIJALE  LISTOPAD, GRAD SINJ  1.000,00 KUNA
14. DANI KRUHA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR JE OSMISLIO PROJEKT KRUH OD DANA ANTIKE DO DANAS U KOJEM UDRUGA KAO PARTNER OŽIVLJAVA POVJEST SA SVOJOM KOSTIMOGRAFIJOM I SCENOGRAFIJOM NAVEDENI PROJEKT LISTOPAD, GRAD SINJ 1.500,00 KUNA
 15.  IZLOŽBA GAJ LABERIJE  IZLOŽBA ĆE BITI POSTAVLJENA NA NAČIN DA ĆE SE MOĆI VIDJETI VELIKI POTENCIJAL PROJEKTA HRVATSKA KOLIJEVKA NOGOMETA ZA ŠTO JE UPORIŠTE U FIFA BILTENU IZ 1969 ARHEOLOGIJA I NOGOMET  PROSINAC, GRAD SINJ  7.000,00 KUNA
 16.  RAD U UREDU  SVAKODNEVNI TEKUĆI POSLOVI UDRUGE  CIJELU GODINU  5.000,00 KUNA
 17.  SKLADIŠNI POSLOVI  ODRŽAVANJE KOSTIMA OPREME I REKVIZITA CIJELU GODINU  1.000,00 KUNA
 18.  TERENSKI POSLOVI  RAZNI OKRUGLI STOLOVI, RADIONICE, SASTANCI, KONVENCIJE, PREDAVANJA I SL. CIJELU GODINU  5.000,00 KUNA
 19.  KNJIGOVODSTVENI POSLOVI I BANKA  RAČUNALNI POSLOVI PRIJE SE EVIDENTIRAJU U KNJIGOVODSTVENE SVRHE CIJELU GODINU  4.000,00 KUNA
 20.  ODRŽAVANJE OGLASNOG PANOA  MARKETINŠKE AKTIVNOSTI UDRUGE KOJI TRAJU CIJELU GODINU CIJELU GODINU  750.00 KUNA
21. PISANJE PROJEKATA I IZVJEŠTAJNA DOKUMENTACIJA JAVLJANJE NA NATJEČAJE LOKALNIH, ŽUPANIJSKIH, DRŽAVNIH I EU INSTITUCIJA CIJELU GODINU 2.000,00 KUNA
22. ODRŽAVANJE WEB STRANICE I DRUŠTVENIH MREŽA UDRUGE REDOVNO IZVJEŠTAVANJE JAVNOSTI KROZ INTERNET OBJAVE CIJELU GODINU 700,00 KUNA
23. MARKETING STRATEGIJA OSMIŠLJAVANJE ŠTO VEĆE VIDLJIVOSTI O RADU UDRUGE KROZ PROPAGANDNE MATERIJALE, INTERNET, RADIO I TELEVIZIJU CIJELU GODINU 10.000,00 KUNA
 22.  RAD SA SEKCIJAMA  RAZNE RADIONICE KOJE SU NEOPHODNE ZA MANIFESTACIJE KOJE PROVODI UDRUGA CIJELU GODINU  10.000,00 KUNA
 

 

23.

POVIJESNA POSTROJBA KUPOVANJE KOSTIMA VOJNIH REKVIZITA ZA POVJENU POSTROJBU CIJELU GODINU 92.000,00 KUNA
 

 

24.

UGOVORI O DJELU, VOLONTERSKI UGOVORI I DRUGI UGOVORI PLAĆE I DOPRINOSI ZA DOGOVORENI RAD CIJELU GODINU 10.000,00 KUNA
25. NEPLANIRANI TROŠKOVI TROŠKOVI KOJI BI MOGLI BITI IZAZVANI SVIM SPOMENUTIM AKTIVNOSTIMA CIJELU GODINU 10.000,00 KUNA

 

UKUPAN  PLANIRANI TROŠAK ZA NAVEDENE PROGRAME I REDOVNI RAD UDRUGE  ZA 2020 GODINU JE 380.950.00 KUNA.

OD TOGA JE ZA REDOVNI RAD PLANIRANO: 58.450,00 KUNA,

A ZA PROGRAME 322.500,00 KUNA.

 

Udruga se financira temeljem natječaja, donacija, pokroviteljstava i vlastitim sredstvima.

 

3. Izvješće Nadzornog odbora,

REDOVNA GODIŠNJA  SKUPŠTINA

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O RADU UDRUGE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019 GODINE  DO 31.12.2019. GODINE

Nadzorni odbor utvrdio je da je udruga poslovala u skladu sa statutom udruge i po zakonu o udrugama Republike Hrvatske.

 

Nadzorni odbor utvrdi je da je udruga u 2019. godini uprihodila 82.000,00 kuna.

 

Nadzorni odbor utvrdio je da udruga na dan 31.12.2018 godine na bankovnom računu ima 1.887,82 kuna i da u blagajničkom dnevniku raspolaže sa 626,33 kuna.

 

Nadzorni odbor utvrdio je da udruga ima dugovanje prema knjigovodstvenom servisu za zadnji kvartal 2019 godine u iznosu od 625,00 kuna i Nives Juragi Kovač za Autorski ugovor bruto 600,00 kuna tj. da ima ukupno dugovanje na dan 31.12.2019. godine 1.225,00 kuna.

 

U 2019. godini udruga je imala jedanaest programa. U programima je sudjelovalo 66 članova  udruge. Ostvarili su 1875 volonterskih sati sudjelujući u programima i redovnom radu udruge.

 

 

4. Razno

Otvoreno

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *