Promotor kulturnih događaja „Gaj Laberije“

Udruga je kulturnog, turističkog i sportskog karaktera. Svi programi podređeni su antičkom vremenu.

Skupina entuzijasta 2005. godine sastala se s ciljem revitalizacije rimskog spomenika (stele) Gaja Laberija iz 1.st.n.e. kao simbola da se u Cetinskom kraju igrala igra s loptom. Uporište za ovu tezu crpimo iz FIFA biltena broj 71. iz 1969. godine naslova „Arheologija i nogomet“.

Glavni projekt za revitalizaciju spomenika je „Utakmica Delmata i Rimljana“. Antička predstava nas vraća u antičko vrijeme i prikazuje početke najpopularnije igre danas, nogomet. Predstava se tradicionalno izvodi od 2006. godine.

Statutarno je određeno da se svake godine predstava izvede u gradu Sinju zadnju nedjelju mjeseca srpnja na Trgu doktora Franje Tuđmana u večernjim satima.

Udruga djeluje kroz veliku paletu raznih projekata u cilju valorizacije stele Gaja Laberija za kulturno-turističke potrebe grada Sinja, Splitsko–dalmatinske županije i Republike Hrvatske.

Najpoznatiji drugi projekt udruge je Povijesna postrojba „Osinium“ kohorta Delmata. Kroz projekt udruga oživljava povijesnu činjenicu kako je imperator Cezar priznao Dalmaciju koje ime i danas uživamo, a za uzvrat kraljica Delmata vraća Aqilu simbol legije i tom prigodom vrati čast rimskoj legiji.

Cilj udruge je postati važan dionik promicanja hrvatske kulturno-povijesne baštine i pozitivan primjer temelja za razvoj kulturno-povijesnog turizma u stvaranju nove svjetske turističke destinacije.

Učlaniti se mogu svi entuzijasti i zaljubljenici antike. Više informacija zatražite na službenom mailu udruge: info.laberije@gmail.com.

Udruga Promotor kulturnih događaja „ Gaj Laberije“ primjer je predanog, uzornog, društveno korisnog djelovanja pri čemu ističe i promiče vrijednosti kao što su:

1. volonterstvo – dobrovoljni rad članova i simpatizera udruge

2. djelovanje za opće dobro – djelovanje s ciljem podizanja kvalitete života čitave zajednice

3. domoljublje – emotivna privrženost svome narodu i njegovoj kulturi

4. humanost – poštovanje i ljubav prema čovjeku

5. osobna i profesionalna odgovornost – dugogodišnja opstojnost i odgovornost za viziju, misiju i ciljeve djelovanja udruge

6. solidarnost – poticanje dobrovoljne socijalne kohezije u zajednici

7. timski rad – postizanje sinergije djelovanja kroz zajedništvo u profesionalnom smislu

8. dosljednost – postojanost i ustrajnost u postizanju ciljeva udruge

9. etički kodeks – poštivanje visokih etičkih načela u profesionalnom i privatnom životu kroz djelovanje na primjer čitavoj zajednici.

Naš rad možete vidjeti i ovdje:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZqiYR7MhXth9OflRCn8lfg

Tiktok: https://www.tiktok.com/@gaiuslaberius

Instagram: https://www.instagram.com/g.laberije/

Facebook: https://hr-hr.facebook.com/GajLaberije/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1982391148709695/

Twitter: https://twitter.com/gaiuslaberius

DOKUMENTI:

OPISNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

PLAN PROVEDBE I FINANCIJSKI PLAN GAJ LABERIJE 2024.

PLAN PROVEDBE I FINANCIJSKI PLAN GAJ LABERIJE 2023.

OPISNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU

PLAN PROVEDBE I FINANCIJSKI PLAN GAJ LABERIJE 2022.

OPISNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU